Рак на пикочния мехур – което увеличава риска ви

Основните рискови фактори за рака на пикочния мехур включват

Пушенето. Пушачите на цигари са много по-склонни от други хора да получат рак на пикочния мехур; Химично излагане. Ракът на пикочния мехур е свързан с химикали, наречени ароматни амини. Тези химикали се намират в много продукти, включително бои, бои, разтворители, мастила и прах от кожа. Този риск може да зависи и от това колко и колко често е било изложено на тези химикали човек; Да сте по-възрастни. Рискът ви нараства, когато остарявате. Повечето хора, които получават рак на пикочния мехур, са близо до 70-те години; Като бял мъж. Мъжете са 4 пъти по-склонни да получат рак на пикочния мехур от жените. А белите мъже са два пъти по-склонни да го направят като африканци. ; Някои видове рак, като лъчева терапия за корема или таза; Някои лекарства за химиотерапия, като циклофосфамид; Диета, която е с високо съдържание на нитрати или богата на месо и мазни храни; Шистозомиаза, която е инфекция, причинена от паразит. Понякога се среща в развиващите се страни и рядко се среща в Северна Америка.