Брадикардия, която се подготвя за назначаването ви

Какво можеш да правиш

Какво да очаквате от Вашия лекар

Независимо дали за пръв път виждате семейния си лекар или получавате спешна помощ, най-вероятно ще бъдете отнесени до лекар, обучен в сърдечни заболявания (кардиолог) за една или повече назначения за пълна диагностична оценка.

Ако е възможно, поемете член на семейството или приятел, който може да даде морална подкрепа и да ви помогне да следите новата информация. Тъй като може да има много за обсъждане, ще бъде полезно да се подготвите колкото е възможно повече.

Направете списък преди време, който можете да споделите с Вашия лекар. Вашият списък трябва да включва

Посочете вашите въпроси от най-важните до най-важните в случай, че изтече времето. Основни въпроси, които трябва да зададете на лекаря си

В допълнение към въпросите, които сте подготвили да попитате Вашия лекар, не се колебайте да зададете допълнителни въпроси, които могат да възникнат по време на назначаването ви.

Вашият лекар вероятно ще Ви зададе няколко въпроса. Ако сте готови да им отговорите, може да резервирате време, за да преминете през всяка точка, в която искате да прекарате повече време. Вашият лекар може да попита